Savo bazén vločkovač 900ml

Savo | Bazén | Kód: 8714100178393
Dostupnosť
Nedostupné
Produkt je momentálne vypredaný.
4,79 €
3,99 € bez DPH

Savo bazén vločkovač 

Odstráni drobné nečistoty a zákaly
Pre vonkajšie, vnútorné bazény a vírivky
Pre úpravu sladkej i slanej vody
Určené pre kalnú či mliečnu vodu v bazéne

Savo Vločkovač je tekutý prípravok odstraňujúci drobné nečistoty a zákal z bazénovej vody. Slúži k vyzrážaniu (vyvločkovanie) drobných nečistôt. Nečistoty po použití prostriedku vytvoria zhluky, ktoré sa potom ľahko zachytia vo filtrácií, prípadne klesnú na dno a môžu sa odsať.Vhodné pre všetky typy bazénov.
Savo Vločkovač použite v prípade, že ani pri správnom dávkovaní chlórových prípravkov a pri správnej hodnote pH nie je voda číra.

Dávkovanie je závislé na kvalite vody v bazéne. Upravte pH prípravky SAVO pH + alebo SAVO pH- na hodnotu 7,1 - 7,5, skontrolujte hladinu voľného chlóru a podľa potreby doplňte SAVO chlórové tablety či SAVO tablety komplex.

Prvá pomoc:
Pri nadýchaní Odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), príp.vyhľadať lekársku pomoc.
Pri styku s pokožkou Zasiahnutý odev odstrániť, pokožku dostatočne umyť vodou poprípade mydlom, ak sú problémy, zabezpečiť lekársku pomoc.
Pri požití: vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypiť 0,2-0,5 litra pitnej vody (efekt riedenie), nevyvolávať zvracanie. Nepodávať aktívne uhlie.

NEBEZPEČENSTVO:
Savo Vločkovač. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte len v pôvodnom obale. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

Obsahuje: síran hlinitý hydrát.

Značka Savo
Výrobca Bochemie, a. s.
Balenie 900ml

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.