Max Color laminovacia súprava 250 ml

Max Color | Laminovacie súpravy, Živica | Kód: 8592884003700
Dostupnosť
Nedostupné
Produkt je momentálne vypredaný.
8,60 €
7,17 € bez DPH

Max Color laminovacia súprava 250 ml

Dvojzložková polyesterová opravná laminovacia súprava. Vynikajúca priľnavosť na väčšine povrchov. Používa sa na opravu dier, prasklín, prehrdzavených miest, veľkých priehlbín atď., s vysokým požiadavkou na pevnosť. Sklenená tkanina po nasýtení opravnú živicou vytvorí pevný podklad pre nanášanie ďalších vrstiev tmelov.

Venujte pozornosť pokynom k ​​riadnemu a bezpečnému používaní tohto výrobku!

Výstražné upozornenia H226 - Horľavá kvapalina a pary. H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H361d - Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov (sluchové orgány) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (inhalačne). H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P260 - Nevdychujte dym / hmlu / pary / aerosóly. P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308 + P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P501 - Odstráňte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Značka Max Color
Výrobca Mako
Balenie 250ml

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Som spokojná

Overený zákazník,

Bezkonkurenčná výpredajová cena, rýchle doručenie dobrá kvalita - mačičkám to určite chutí, keďže nechávajú prázdne misky

Overený zákazník,

Áno som spokojná tovar mi bol doručený v poriadku ďakujem veľmi pekne. Kovácsová Zuzana

Overený zákazník,